Doprava – Winter hockey games

Doprava

Organizace dopravy při akci

Winter Hockey Games 9. - 11. 12.2021

Největší akce nadcházející zimní sezóny ve Špindlerově Mlýně, hokejový turnaj pod širým nebem D+D Real Winter Hockey Games, proběhne v areálu dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru. Akce přitáhne velké množství sportovních nadšenců, pro které je třeba zařídit pohodlný a bezpečný příjezd až do Špindlerova Mlýna, dostatečné plochy pro parkování a kyvadlovou autobusovou dopravu pro jejich dopravu z parkovišť. Stejně tak je důležité zajistit bezproblémový pohyb a zásobování pro potřeby těch, kteří ve Špindlu bydlí, pracují a podnikají. Nejviditelnějším opatřením bude řešení dopravní situace ve městě a jeho okolí. Podobně jako v případě světového poháru v alpském lyžování v březnu 2019 to bude znamenat některé úpravy a omezení provozu a pohybu autem, včetně směrů a možnosti průjezdu některých ulic a úprava parkování.

Prosíme všechny, kteří budou v době konání akce ve Špindlerově Mlýně přítomní nebo do něj potřebují přijet, aby dbali pokynů organizátorů a příslušníků Policie ČR a respektovali dopravní značení. Pokud budeme všichni vzájemně ohleduplní a budeme dodržovat potřebná pravidla, bude možné během této výjimečné akce bezpečně a bezproblémově vjet do Špindlu i z něj odjet.

Parkování

Pro návštěvníky akce je připravena řada parkovacích míst. Veškeré parkování na domluvených plochách je pro návštěvníky akce zdarma. Parkování na těchto plochách bude k dispozici od 8:00 do 23:00 hod. Především v místech, kde dochází k provizornímu parkování na pozemní komunikacích je potřeba tyto časy striktně dodržovat. V opačném případě dojde k odtažení vozidla. Přehled všech vyhrazených parkovacích ploch je uveden v tabulce níže.

rad

Od 8:00 budou moci návštěvníci zaparkovat svoje vozidlo na uzavřené části silnice II/295 ve Vrchlabí, mezi křižovatkou s ulicí Pražská po kruhový objezd u čerpací stanice Benzina. Odtud je do Špindlerova Mlýna zdarma doveze kyvadlová autobusová doprava. K dispozici bude také parkování u nedalekého sportovního areálu Vejsplachy a pokud by došlo k zaplnění všech dostupných kapacit, také parkování na obchvatu města Vrchlabí. Zastávky kyvadlové dopravy jsou umístěny podél všech parkovacích lokalit, v docházkové vzdálenosti do 400 m. Z důvodu úplné uzavírky úseku silnice II/295 bude vyznačena objízdná trasa pro projíždějící vozidla, vedená po místní komunikaci ulice Pražská a po silnici I/14 (ulice Valteřická). Podrobnosti na mapce níže.

Další parkovací kapacity jsou připraveny v horní části Vrchlabí v Herlíkovicích. Zde budou k dispozici parkoviště u skiareálů Bubákov a Herlíkovice. U obou parkovišť se nachází v těsné blízkosti zastávky kyvadlové dopravy.

Řada parkovacích ploch je připravena přímo ve Špindlerově Mlýně. Mezi nimi i velkokapacitní parkoviště P1 a P2. Parking P3 je určen pouze pro VIP návštěvníky. Pro návštěvníky s průkazkou ZTP budou vyhrazena parkovací místa na parkovišti P2 - Hromovka. Autobusy budou mít vyhrazené parkování také na parkovišti P2 za Technickými službami.

Při cestě autem do Špindlerova Mlýna se může stát, že z důvodu naplnění parkovacích kapacit ve městě dojde k aktivaci opatření k omezení průjezdu městem, včetně několika kontrolních bodů (jejich rozmístění a systém jsou popsány v následující části). Po uzavření Špindlerova Mlýna bude možnost parkování pouze ve Vrchlabí. Žádáme návštěvníky, aby neparkovali mimo vyznačená parkoviště. Vystavují se tak riziku pokuty či odtahu.

Kyvadlová autobusová doprava

Pokud návštěvník akce zaparkuje svoje vozidlo ve Vrchlabí či na vzdálenějších parkovištích ve Špindlerově Mlýně, může se na centrální parkoviště bez problému dostat bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravou. Autobusy budou mít plánované intervaly 15 minut, pokud ovšem bude třeba, bude přichystán dostatečný počet posilových autobusů. Celkem budou autobusy jezdit po dvou trasách.

Trasa Vrchlabí – Špindlerův Mlýn

Autobusy z Vrchlabí budou vyjíždět ze zastávky Vrchlabí – Berlín a budou nabírat cestující od Vejsplach až po Špindlerův Mlýn, parkoviště P2, odkud se budou po stejné trase vracet zpět do Vrchlabí. Místa zastávek autobusu budou označena dopravní značkou-označníkem. Autobusy na této trase budou stavět na všech běžných autobusových zastávkách linkové dopravy. K tomu budou také zřízeny i provizorní zastávky, tak aby docházková vzdálenost z parkovacích ploch byla do vzdálenosti 400m. Stejně jako bylo popsáno výše, budou do nich moci kdekoli nastoupit i lyžaři se svým vybavením, směřující do skiareálu ve Špindlerově Mlýně.

Cestující po výstupu ve Špindlerově Mlýně mají možnost jít do místa konání akce pěšky či využít kyvadlových autobusů, které budou jezdit v rámci města (ty budou zároveň, pokud už bude v provozu lyžařský areál, sloužit také k přepravě lyžařů i s jejich vybavením). Kapacita točny přímo ve skiareálu neumožňuje vjezd většího počtu autobusů, proto sem nemůžou být směřovány autobusy z Vrchlabí napřímo. Trasa podél Svatopetrského potoka, která je určena pouze pro pěší, má délku cca 1,2km.

mapa_bus1
Trasa Špindlerův Mlýn, Labská – Špindlerův Mlýn, Skiareál

Přímo ve Špindlerově Mlýně budou návštěvníky svážet kyvadlové autobusy po trase Labská – Hromovka – Centrum – Skiareál. Autobusy budou zastavovat na všech běžných zastávkách a bude přidána i jedna provizorní zastávka v úseku parkování na silnici II/295. Všechny autobusy nasazeny na této trase budou nízkopodlažní. Trasa autobusů je vyznačena na obrázku níže. Využívat je také budou moci i lyžaři směřující do skiareálu.

mapa_bus2

Ostatní doprava

Následující další druhy dopravy, kterými bude možné dostat se do místa konání akce, nejsou v organizační režii organizátorů a jsou zpoplatněny dle ceníků jednotlivých provozovatelů.

Linkové autobusy z Vrchlabí

Návštěvníci, kteří budou na akci mířit z Vrchlabí, mohou využít k dopravě do Špindlerova Mlýna klasické linkové autobusy z autobusového nádraží přes centrum města do zastávky Špindlerův Mlýn, autobusová stanice. Jedná se například o linky 690 450, 690 405, 691 453, 169 226 a další. Přehled spojení naleznete na www.idos.cz.

Linkové autobusy Špindlerův Mlýn

Ve Špindlerově Mlýně budou v době akce v provozu dvě linky, které provozují Služby města Špindlerův Mlýn. První z linek je městská a jezdí mezi Bedřichovem a Svatým Petrem (v době konání akce už opět mohou sloužit zároveň jako skibusy), linka má jednu ze zastávek přímo v místě konání akce. Druhou linkou je pak spojení na Špindlerovu boudu přes Medvědín. Jízdní řády obou linek jsou zobrazeny níže.

rad2
rad3
Taxi

Ve Špindlerově Mlýně budou v běžném provozu vozidla místních taxislužeb a budou jezdit po městě bez omezení.

Kontrolní body

Autem bude možné vjet do Špindlerova Mlýna bez omezení až do doby, než se zaplní parkovací kapacity ve městě. Poté bude třeba využít odstavných parkovišť ve Vrchlabí a následně bezplatné kyvadlové dopravy. Systém kontrolních bodů se spustí v okamžiku, kdy organizátoři vyhodnotí stav naplnění parkovacích kapacit jako kritický. Mapky s umístěním kontrolních bodů jsou zobrazeny níže.

Výjimkou bude kontrolní bod Svatý Petr (na křižovatce u pošty), který bude aktivován každý den už od ranních hodin. Důvodem je snaha minimalizovat pohyb vozidel mezi centrem města a Svatým Petrem (tedy samotným dějištěm akce). Vozidlu bez patřičného povolení nebude přes tento bod umožněn průjezd. V prostoru křižovatky u pošty bude zřízen provizorní kruhový objezd pro snazší otáčení vozidel.

kontrolni_bod
docasny_ok

Přes kontrolní body budou moci projet bez povolení pouze vozidla IZS, SÚS, Technických služeb, vozidla TAXI a kyvadlové a linkové autobusy. Místní obyvatelé, vlastníci a nájemci nemovitostí a provozoven a zaměstnanci pracující ve Špindlerově Mlýně si musejí včas vyzvednout povolení k vjezdu. Princip fungování průjezdů kontrolními body bude následující:

 • Kontrolní bod Herlíkovice – Zde bude docházet k první, zásadnější kontrole přijíždějících vozidel. Za tento bod budou vpuštěna pouze vozidla, která budou označena povolením, které vydal pořadatel akce. A dále vozidla, jejichž řidiči se prokáží rezervací pobytu, trvalým pobytem nebo jiným vztahem k bydlení nebo nemovitosti, ležící v oblasti za kontrolním bodem. Jednotlivá povolení jsou popsána v samostatné části dále. Povolení, která budou akceptována v Herlíkovicích:
  • SMĚR SVATÝ PETR (místní obyvatelé ze Sv. Petra)
  • VJEZD SKIAREÁL (pořadatelé, pracovníci Skiareálu ŠM, hotel Lenka)
  • RESIDENT (místní obyvatelé mimo Sv. Petr)
  • POVOLENÍ – OD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ (čtyři varianty dle lokality)
   • LABSKÁ
   • BEDŘICHOV
   • MEDVĚDÍN
   • SV. PETR
 • Kontrolní bod Labská Za tento kontrolní bod bude povolen vjezd s povoleními stejnými, jako v případě kontrolního bodu Herlíkovice s jedinou výjimkou. Touto výjimkou bude povolení pro ubytované v lokalitě LABSKÁ.
 • Kontrolní bod Bedřichov – Toto bude předposlední kontrolní bod. Obdobně, jako v případě Labské bude znemožňovat průjezd vozidel s povolením ubytování BEDŘICHOV.
 • Kontrolní bod Svatý Petr U tohoto kontrolního bodu bude docházet k zevrubnější kontrole. Bude zde umožněn průjezd pouze vozidlům, označeným povolením SMĚR SVATÝ PETR a VJEZD SKIAREÁL. Za tento kontrolní bod nebudou vpuštěna vozidla s povolením RESIDENT a ubytování MEDVĚDÍN.
kontrol1

Povolenky k vjezdu

Obyvatelé (rezidenti) mají nárok na povolení k vjezdu do oblasti svého bydliště (ať už jde o jejich trvalé bydliště, přechodné nebo rekreační bydlení). Počet povolení by měl korespondovat s množstvím parkovacích míst u nemovitosti, ve které bydlí. Povolení si mohou vyzvednout v infocentru Skiareálu ŠM v centru města (Špindlerův Mlýn 297, vedle hotelu Lomnice) od 29 . 11. 2021 do 5. 12. 2021, v čase od 12:00 do 18:00. K vydání povolení je třeba doložit vztah ke své špindlerovské adrese (trvalé bydliště v OP, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí). V případě nutnosti může pracovník infocentra nahlédnout do aplikace iKatastr, vzhledem k nezbytnému zdržení ostatních zájemců o vydání povolení ale prosíme o připravení předem.

Zaměstnanci provozoven a dodavatelé si mohou požádat o povolení také
v infocentru. Zde uvedou název a adresu společnosti nebo provozovny a počet požadovaných povolení. Ta budou vydáno na základě živnostenského oprávnění, výpisu z obchodního rejstříku či pracovní smlouvy. Vyzvednout si je mohou v infocentru Skiareálu ŠM
v centru města (Špindlerův Mlýn 297, vedle hotelu Lomnice) od 29. 11. 2021
do 5. 12. 2021, v čase od 12:00 do 18:00.

Povolení mají podobu samolepek (stejný formát jako dálniční známka. Po jejich vylepení na vnitřní stranu čelního skla bude vozidlu bez problému a bez zdržení umožněný průjezd kontrolními body. Vzory samolepek:

povolenky

Ubytovaní hosté špindlerovských hotelů a penzionů obdrží povolení od ubytovatele v elektronické podobě spolu s potvrzením rezervace pobytu. Prosíme všechny, aby si povolenku vytiskli a umístili za čelní sklo, bez problému a bez zdržení vám umožní průjezd kontrolními body.

eab83b3033d599d312ba34791afcfe5f