Covid 19 – Winter hockey games

Covid 19

AKTUALIZOVÁNO: Opatření vlády pro vstup na venkovní hromadné akce nad 1000 diváků od 22.11.2021 (platné v době konání D+D Winter Hockey Games 2021)

 • vstup bude povolen pouze těm, kdo u vchodu do areálu doloží bezinfekčnost některým z těchto způsobů:
  • potvrzením o provedeném kompletním očkování, dokončeném nejméně před 14 dny (národním certifikátem nebo certifikátem vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, včetně výstupu z digitální aplikace Tečka)
  • potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo víc než 180 dní
 • výjimkou z těchto opatření, kdy pro vstup bude stačit maximálně 72 h starý PCR test, jsou ti, kdo:
  • mají za sebou alespoň první dávku očkování
  • budou mít písemné potvrzení od lékaře, že očkování nedoporučil vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (a lékař to zanese do národního informačního systému ISIN)
  • jsou osobami mezi 12 a 18 lety
 • povinnost prokazovat bezinfekčnost neplatí pro děti do 12 let
 • všichni diváci musí po celou dobu přítomnosti v areálu akce dodržovat:
  • povinnost zakrytí dýchacích cest (respirátor FFP2/KN95 bez výdechového ventilu)
  • bezpečné a ohleduplné odstupy tam, kde je to možné a omezení fyzického kontaktu s ostatními diváky
  • důsledná hygienická pravidla, zejména pokud jde o pravidelnou dezinfekci rukou na připravených dezinfekčních bodech
  • pokyny organizačního týmu, které souvisejí s bezpečností diváků i účastníků, pokud jde o rizika spojená s šířením koronavirové infekce

Některá dílčí opatření se ještě před konáním akce mohou změnit na základě rozhodnutí vlády. Prosíme, sledujte pravidelně naše webové a FB stránky, díky!